INFORMATION

Bakgrund

Under år 2006-2009 genomfördes 50/50-projektet – ett krafttag för att nå jämvikt mellan könen på musikscenen. Ett projekt med fokus på att ta fram metoder i hur man kan jobba mer jämställt med musik. 50/50-projektet utförde en mängd olika satsningar tillsammans med olika samarbetspartners och som arbetsgrupp. Arbetsgruppen 50/50 bestod av representanter från ABF, Sensus, NBV, Bilda, Folkuniversitetet, SV, Studiefrämjandet, Ungdomssatsningen Gbg och KulturUngdom. 50/50-projektet samarbetade även med en rad föreningsaktörer, projekt och andra organisationer runt om i Sverige – bl.a. Popkollo, Ladyfest Göteborg, Musik Direkt, Musik i Väst, Kulturskolan Mammut, Tjejrocken (Norrköping), Emancypunx och festivalen Noc Walpurgii (Polen), Pushing the Limits, ERY med flera.

Utifrån dessa samarbeten startade vi Nätverket 50/50 – för en jämställd musikscen. Detta gjordes för att skapa en nationell öppen plattform till att utveckla metoder och att sprida våra erfarenheter inom dessa frågor.


Idag består nätverket av representanter från våra olika studieförbund
i Sverige, och håller dessutom på att byta namn och kostym.

Nätverket fungerar som en nationell plattform för att utveckla metoder och sprida erfarenheter i frågor kring inkludering och jämställdhet i musiklivet. Nätverket verkar för implementering, utveckling, opinionsbildning och utbildning för att vårt musikliv ska innefatta alla. För att nå dit behöver medvetenheten öka på många plan: medvetenheten om hur unga bjuds in till musikundervisning och cirklar, om vilka artister som ligger längst upp i arrangörernas kontaktlistor, vilka ljudtekniker som bokas och vilka musikledare som anställs.

Genom åren har nätverket arrangerat allt ifrån paneldebatter till konserter, deltagit i föreläsningar och på galor, sammanställt listor på musiker till bokningsbolag, utfört lobbyarbete och mycket mer.

Nätverket träffas ett par gånger per år, i samband med att studieförbundens egna musiknätverk Musiknet samlas. Dessa studieförbund är i nuläget med: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan.

Vid frågor kontakta någon av oss i Nätverket (se fliken Kontakt).