INFORMATION

Bakgrund

Under år 2006-2009 genomfördes 50/50-projektet – ett krafttag för att nå jämvikt mellan könen på musikscenen. Ett projekt med fokus på att ta fram metoder i hur man kan jobba mer jämställt med musik. 50/50-projektet utförde en mängd olika satsningar tillsammans med olika samarbetspartners och som arbetsgrupp. Arbetsgruppen 50/50 bestod av representanter från ABF, Sensus, NBV, Bilda, Folkuniversitetet, SV, Studiefrämjandet, Ungdomssatsningen Gbg och KulturUngdom. 50/50-projektet samarbetade även med en rad föreningsaktörer, projekt och andra organisationer runt om i Sverige – bl.a. Popkollo, Ladyfest Göteborg, Musik Direkt, Musik i Väst, Kulturskolan Mammut, Tjejrocken (Norrköping), Emancypunx och festivalen Noc Walpurgii (Polen), Pushing the Limits, ERY med flera.

Utifrån dessa samarbeten startade vi Nätverket 50/50 – för en jämställd musikscen. Detta gjordes för att skapa en nationell öppen plattform till att utveckla metoder och att sprida våra erfarenheter inom dessa frågor. Nätverket ska verka för implementering, utveckling, opinionsbildning och utbildning.

2019 består Nätverket 50/50 av organisationerna ABF, KulturUngdom, NBV, Sensus, Bilda, Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan och Kulturens.

Vid frågor kontakta någon av oss i Nätverket (se fliken Kontakt).