LÄNKAR

Länkar till andra aktörer som jobbar för en jämställd musikscen i Sverige. Vill du stå med? Kontakta oss!

Agenda: Jämlikhet
Samlar alla aktiviteter och organisationer som verkar för ett samhälle fritt från diskriminering och förtryck.

Alarm
Alarm är en förening för och med musikintresserade tjejer i Karlshamn.

Dear Darkness 
Ett internationellt feministcommunity inom hårdrocks- och metalvärlden. De sammanför feminism med metal genom att skapa nätverk samt lyfta förmågor inom musikbranschen,  runtom i världen.

Dotterbolaget
Dotterbolaget är en feministisk serieskapargrupp. Gruppen ger ut ett fanzine, deltar i utställningar och arrangerar workshops i serieteckning.

Ella
Musikutbildning för kvinnor på Gotlands folkhögskola

IMPRA
Stödjer och främjar kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett genre, eftersom det finns en stor brist på kvinnliga musiker inom dessa områden.

JÄMSTÄLL.NU
En sajt där du kan hitta fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Ladyfest
Ladyfest är ett världsomspännande koncept med ett åttiotal olika Ladyfest-grupper i över 30 länder. Varje grupp bestämmer själva hur de vill lägga upp sitt arbete och vad de vill göra för typ av arrangemang, men alla har samma mål – att ge kvinnor inom kulturlivet lika stort utrymme som män.

Makten över musiken
Makten Över Musiken driver utbildnings- och mentorsprogram som riktar sig till personer verksamma inom musikbranschen, bakom kulisserna. Initiativen finns för att skapa förändring tillsammans med personer som är verksamma på bokningsbolag, skivbolag, musikförlag, och som managers.

MOSAIK
MOSAIK är ett projekt för jämställdhet inom musikbranschen. MOSAIK riktar sig till tjejer och transpersoner i åldern 12-25. Malmö

Musikglappet
Ett gäng studieförbund som sysslar med musik i Malmö. Allas vårt gemensamma mål är en jämställd musikscen. Hur når vi dit?

Nationella sekretariatet för genusforskning
Sekretariatet är sedan 1998 en central aktör på genusforsknings- och jämställdhetsfältet, som arbetar på uppdrag av nationella, nordiska och europeiska aktörer.

Popkollo

Popkollo är ett musikläger runtom i hela landet och som riktar sig till alla tjejer och transpersoner som älskar musik.

Rättviseförmedlingen
Rättviseförmedlingen är en organisation som arbetar för att synliggöra kompetens som hamnar i skymundan på grund av stereotypa föreställningar kring kön, bakgrund, funktion osv.

She’s got the beat
SGTB är en förening för musikintresserade tjejer i Umeå.

Uni Revolta
Ett musikernätverk för kvinnor och icke-män inom rock. Uni Revolta arrangerar spelningar med målsättningen att främja en jämställd musikscen.

Utopia
Ideell kulturförening som kämpar för ett samhälle och kulturliv fritt från exkluderande funktionsnormer.

Wisp
Wisp är ett produktionskontor och ett nätverk för kvinnor inom scenkonsten, alla yrkeskategorier, som eftersträvar jämställdhet inom scenkonsten, bakom och på scenen.

Women In Jazz Festival
Om musik, makt, normer, samtal och möten.