LÄNKAR

Länkar till andra aktörer som jobbar för en jämställd musikscen i Sverige. Vill du stå med? Kontakta oss!

Agenda: Jämlikhet
Samlar alla aktiviteter och organisationer som verkar för ett samhälle fritt från diskriminering och förtryck.

Dear Darkness 
Ett internationellt feministcommunity inom hårdrocks- och metalvärlden, som sammanför feminism med metal genom att skapa nätverk samt lyfta förmågor inom musikbranschen – runtom i världen.

Dotterbolaget
Dotterbolaget är en feministisk serieskapargrupp. Gruppen ger ut ett fanzine, deltar i utställningar och arrangerar workshops i serieteckning.

Ella
Musikutbildning för kvinnor på Gotlands folkhögskola.

EQ Loves Music
Ett initiativ för att marknadsföra professionell musik skapad av kvinnor, och som arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Equalizer Project
Ett projekt för att jämna ut den rådande fördelningen av män och kvinnor bland låtskrivare och producenter. Ett samarbete mellan Spotify, MXM Music och Musikförläggarna.

Femtastic
Ett nätverk och kreativt kollektiv för kvinnor inom den urbana musikscenen i Sverige.

Grrrl Collection
Ett nätzine om riot grrrls, musik och DIY.

Impra
Stödjer och främjar kvinnliga musiker som arbetar med improvisation oavsett musikgenre, eftersom det finns en stor brist på kvinnliga musiker inom dessa områden.

Jämställ.nu
En sajt där du kan hitta fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Konstmusiksystrar
Konstmusiksystrar är ett nätverk för kompositörer och ljudkonstnärer inom konstmusik som definierar sig som kvinnor eller transpersoner, och är i början av sitt skapande.

Kupp!
Kvinnor Upp På Pulten! arbetar för en jämnare könsfördelning på dirigentpulten. Kupp stöttar och synliggör svenska kvinnliga dirigenter och verkar för att dessa regelbundet ska få dirigentuppdrag.

Kvast
Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare – är en ideell förening, idéforum och samtalspartner för frågor rörande kvinnor och ny musik.

Ladyfest
Ladyfest är ett världsomspännande koncept med ett åttiotal olika Ladyfest-grupper i över 30 länder. Varje grupp bestämmer själva hur de vill lägga upp sitt arbete och vad de vill göra för typ av arrangemang, men alla har samma mål – att ge kvinnor inom kulturlivet lika stort utrymme som män.

Lilith Eve
Främjar låtskrivande artister som är kvinnor, arbetar med jämställdhet inom musikområdet och lyfter fram kvinnors kompetens inom musikområdet.

Lovers and Other Strangers
DJ-kollektiv som spelar för Stockholms kvinno-och tjejjourer och liknande verksamheter / projekt. Alla pengar går oavkortat till behövande verksamheter.

Make Equal
Jämlikhetskonsulter som jobbar för, och uppmanar till praktiskt jämlikhetsarbete.

Makten Över Musiken
Makten Över Musiken driver utbildnings- och mentorsprogram som riktar sig till personer verksamma inom musikbranschen, bakom kulisserna. Initiativen finns för att skapa förändring tillsammans med personer som är verksamma på bokningsbolag, skivbolag, musikförlag, och som managers.

Musikglappet
Ett gäng studieförbund som sysslar med musik i Malmö. Allas vårt gemensamma mål är en jämställd musikscen. Hur når vi dit?

Musiksverige
En intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor. Musiksverige samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, musikbolag och musikförläggare i Sverige.

Nationella sekretariatet för genusforskning
Sekretariatet är sedan 1998 en central aktör inom genusforsknings- och jämställdhetsfältet, som arbetar på uppdrag av nationella, nordiska och europeiska aktörer.

Podium
Kulturföreningen Podium är en medlemsbaserad förening som vill inspirera unga kvinnor, icke-binära och transpersoner att ta plats med sitt kreativa uttryck.

Popkollo

Popkollo är ett musikläger runtom i hela landet och som riktar sig till alla tjejer och transpersoner som älskar musik.

Riot Grrrl Sessions
Ett musik- och konstprojekt i Sverige, där punk- och rockartister samlats för att skapa och ge ut musik under enad flagg.

Rättviseförmedlingen
Rättviseförmedlingen var en organisation som arbetade för att synliggöra kompetens som hamnar i skymundan på grund av stereotypa föreställningar kring kön, bakgrund, funktion osv.

She’s got the beat
She’s Got the Beat är en ideell musikförening som bildades i Umeå 1999. SGTB tror på ett musikliv som har plats för alla, och ser att det finns en överrepresentation av män på landets musikscener. Därför skapar SGTB en plats där tjejer och transpersoner får ta plats och blomstra.

Studio XX
Syftet med Studio XX är att öka samverkan mellan svenska yrkesverksamma låtskrivare och producenter. Genom att tillhandahålla musikstudio och sammanföra olika kompetenser på området, har Studio XX skapat en plattform för konstnärlig verksamhet som utmanar de homogena strukturer och normer som råder i svensk musikbransch idag.

Svensk Live
Arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och samlar tillsammans över 200 arrangörer inom livemusik.

Uni Revolta
Ett musikernätverk för kvinnor och icke-män inom rock. Uni Revolta arrangerar spelningar med målsättningen att främja en jämställd musikscen.

Upfront Producer Network
Ett nätverk för musikproducenter som definierar sig som transpersoner, kvinnor och ickebinära.

Utopia
Utopia är en ideell kulturförening som kämpar för ett samhälle och kulturliv fritt från exkluderande funktionsnormer.

Wisp
Wisp är ett produktionskontor och ett nätverk för kvinnor och transpersoner inom scenkonsten, alla yrkeskategorier, som eftersträvar jämställdhet inom scenkonsten – bakom och på scenen.

Women In Jazz Festival
Women In Jazz Festival handlar om att förändra och utmana normerna inom jazzen och om att äga både musiken och scenen.