UTBILDNINGAR

Ett av syftena med Nätverket 50/50 är att sprida kunskap och inspirera till förändring i riktning mot en jämställd musikscen. Här jobbar vi både inåt, mot våra egna organisationer, och utåtriktat, på begäran. Det kan handla om workshops och föreläsningar kring musik, normer och inkluderande arbetssätt. Kontakta oss om ni är intresserade!

info@natverket5050.se