VÅR VÄRDEGRUND

Nätverket 50/50s vision och mål är jämställdhet på och runt Sveriges musikscener. Med det menar vi en musikscen där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett könsidentitet.

Nätverket 50/50s värdegrund

Nätverket 50/50s vision och mål är jämställdhet på och runt Sveriges musikscener. Med det menar vi en musikscen där alla människor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett könsidentitet.

Gruppen män har historiskt sett dominerat, och fortsätter att dominera, musikbranschen – både vad gäller representation och inflytande. Denna ojämställdhet är ett strukturellt problem som behöver förändras genom ett arbete på många olika nivåer, och med vårt namn vill vi synliggöra vikten av att utjämna den rådande obalansen. Detta innebär varken att alla människor kan kategoriseras utifrån två binära kön eller att en 50/50-fördelning nödvändigtvis är synonymt med jämställdhet.  

Vi tror att en förändring är möjlig genom ökad kunskap om hur strukturer skapas och reproduceras, ett medvetet inkluderingsarbete för att utjämna obalansen, samt ett gemensamt påverkansarbete både internt i organisationerna och externt mot samhället.  

Genom Nätverket 50/50 arbetar vi med erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring och kompetensutveckling. Vi vill stötta varandra och bära frågan inom våra egna organisationer.